Học lấy chứng nhận haccp ở đâu?

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Học lấy chứng nhận haccp ở đâu?

  HACCP LÀ GÌ? ĐÀO TO HACCP LÀ GÌ?

  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Phân tích các ri ro và đim kim soát quan trng) là mt h thng qun lý kim soát cht lượng thc phm được phát trin nhm đảm bo an toàn thc phm và ngăn nga các nguy cơ gây hi cho sc khe ca người tiêu dùng.

  H thng HACCP được áp dng trong quá trình sn xut, chế biến và cung cp thc phm. Nó tp trung vào xác định các nguy cơ tim n trong quy trình sn xut và kim soát cht lượng thc phm, t đó đưa ra các bin pháp kim soát nhm gim thiu ri ro và đảm bo an toàn thc phm.

   

  ĐÀO TO CP CHNG NHN HACCP LÀ GÌ?

  ĐÀO TO HACCP là quá trình cung cp kiến thc và k năng v h thng qun lý kim soát cht lượng thc phm HACCP. Khóa đào to này nhm hướng dn cá nhân hoc doanh nghip trong ngành thc phm và đồ ung để hiu và áp dng các nguyên tc HACCP để đảm bo an toàn và cht lượng ca thc phm được sn xut và cung cp. Phiên bn mi hin nay là Haccp Codex 2020.

   

  TI SAO CN HC CHNG CH HACCP?

  Trong lĩnh vc thc phm, đồ ung và các lĩnh vc liên quam, chng nhn HACCP là mt công c mnh m để đảm bo an toàn thc phm và tăng cường cht lượng sn phm. Mc dù kiến thc v  HACCP là rt quan trng nhưng hin ti li chưa được chú trng đào to.

  Vì vy, vic cá nhân hay doanh nghip quan tâm v đào to HACCP không ch để trang b kiến thc, k năng trong công vic cho bn thân, cho ch Doanh nghip, nhân viên mà còn có cái nhìn sâu sc hơn v nguyên lý an toàn thc phm và kh năng ng dng chúng vào thc tế để bo v sc khe cho doanh nghip và cng đồng.

  NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO HACCP CODEX 2020 TI VINAQUALITY

  NI DUNG-K HOCH

  Khóa hc Haccp Codex 2020 tai VinaQuality thường kéo dài trong 3 ngày, kế hoch đào to chú trng gm:

  - Các điu khon tiêu chun HACCP

  - Hướng dn quy trình và thc hin đánh giá ni b , tho lun, làm bài tp.

  - Hướng dn đánh giá và thc hin đánh giá tiêu chun, làm bài thi.

  Kết thúc khóa đào to, cá nhân hay doanh nghip s nhn Giy chng nhn tham gia khóa đào to nhn thc chung v tiêu chun HACCP codex 2020 do VINAQUALITY cp.

  VÌ SAO NÊN CHN HC CHNG NHN HACCP TI VINAQUALITY

  LI ÍCH CA HC VIÊN

  - Nm được các thut ng & định nghĩa và các điu khon tiêu chun HACCP CODEX 2020.

  - Nm rõ các bước thc hin đánh giá ni b nhn din được các mi nguy theo HACCP CODEX 2020

  - Hướng dn đánh giá và thc hin đánh giá theo tiêu chun HACCP CODEX 2020.

  - Cp giy chng nhn tham gia khoá hc (chng ch có truy xut thông qua mã QR code+hình nh hc viên).

  V ĐỘI NGŨ GING VIÊN VÀ T CHC ĐÀO TO VINAQUALITY

  + VINAQUALITY là mt t chc có kinh nghim và uy tín trong lĩnh vc cung cp dch v chng nhn cht lượng.

  + Ging viên đào to là Chuyên gia có trên 20 năm kinh nghim trong lĩnh vc đào to và đánh giá chng nhn (Quacert + Quality)

  + Giy chng nhn mà VINAQUALITY cp được đánh giá cao bi các cá nhân, Doanh nghip/cơ s. VINAQUALITY cam kết h tr tn tâm trong sut quá trình hc. Đội ngũ đào to sn lòng gii đáp mi thc mc và h tr hc viên trong quá trình hc tp và xin chng nhn HACCP.

  + Ngoài ra, mc chi phí v khóa hc ti t chc thường xuyên có ưu đãi gim giá cho sinh viên hoc đăng ký theo nhóm trên 3 người.

  Ngoài ra, theo quy định PL hin nay các DN phi t đào to v VSATTP cho CBNV. Trường hp cn h tr, Các Cơ s, DN hãy liên h ngay VINAQUALITY để được tư vn nhé.

  Mi thông tin xin liên h:

  Đin thoi/zalo: 0979 466 335 (MS.Min)

  CÔNG TY C PHN CHNG NHN CHT LƯỢNG VINAQUALITY

  Web: https://chungnhaniso.org.vn

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images