QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL quy định bãi bỏ xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Nông Nghiệp

Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG TƯ 14/2013/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe.

THÔNG TƯ 50/2016/TT-BYT

Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm

NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP

Nghị định về ghi nhãn hàng hóa

NGHỊ ĐỊNH 155/2018/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
1
icon_zalod
images