Tài liệu

65 Đường D10, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Tài liệu

THÔNG TƯ 14/2013/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe.

THÔNG TƯ 50/2016/TT-BYT

Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm

NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP

Nghị định về ghi nhãn hàng hóa

NGHỊ ĐỊNH 155/2018/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

NGHỊ ĐỊNH 115/2018/NĐ-CP

Nghị định xử phạt về vi phạm an toàn thực phẩm
2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
1
icon_zalod
images