Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL quy định bãi bỏ xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Nông Nghiệp

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL quy định bãi bỏ xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Nông Nghiệp

  Ngày 08/3/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Theo đó, danh mục  thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm:

  - Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản do Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ thực hiện;

  - Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2021.

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images