Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

65 Đường D10, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  Phổ biến Thông tư số 12/2021/TT-BYT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trong đó bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.

  Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images