TỔNG QUÁT VÀ DỄ HIỂU NHẤT VỀ ISO 9001: 2015

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
TỔNG QUÁT VÀ DỄ HIỂU NHẤT VỀ ISO 9001: 2015

  Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là gì?

  Tiêu chuẩn ISO 9001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế được duy trì bởi tổ chức ISO, có mục tiêu trợ giúp các tổ chức xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. Trong đó, ISO 9001 được xem là tiêu chuẩn trung tâm quan trọng nhất của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

  Tên đầy đủ của Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

  Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

  ISO 9001 được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng của các chuyên gia và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất trên toàn thế giới.

  ISO 9001 tập trung vào thiết lập một hệ thống quản lý để đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

  Bản chất của ISO 9001: 2015

  Hiểu đơn giản ISO 9001 Quy định rõ việc rõ người rõ cách làm

  RÕ VIỆC: Tổ chức/doanh nghiệp cần chuẩn hóa các hoạt động thành các quy trình, hướng dẫn vận hành. Giúp cho mọi vị trí trong tổ chức/doanh nghiệp nắm bắt được công việc cần triển khai và thực hiện.

  RÕ CÁCH LÀM: Các quy trình/hướng dẫn vận hành cần đảm bảo cụ thể, chính xác và được chia thành các bước thực hiện dễ dàng triển khai, thực hiện cho từng vị trí trong tổ chức.

  Các Quy trình/Hướng dẫn chuẩn đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện

  Nhờ đó doanh nghiệp/tổ chức kiểm soát được quá trình sản xuất và đảm bảo được chất lượng sản phẩm/dịch vụ ổn định, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm

  Các bước để đạt được hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015?

  Để đạt xây dựng và vận hành một Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) hiệu quả và đạt chuẩn ISO 9001:2015, doanh nghiệp cần tuân thủ theo các bước sau.

  Bước 1: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  Mỗi một doanh nghiệp sẽ có một QMS riêng với mục đích và các vận hành khác nhau. Nhưng nhìn chung, những công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện để xây dựng QMS theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao gồm:

  Xem xét sự phù hợp của việc áp dụng QMS trong doanh nghiệp.

  + Lãnh đạo cao nhất thể hiện cam kết về việc áp dụng QMS theo ISO 9001:2015

  + Xác định mục đích của việc áp dụng QMS trong doanh nghiệp.

  + Lập ban ISO và phân bố đội ngũ thành viên tham gia sao cho phù hợp.

  + Tổ chức đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001 và cách xây dựng hệ thống tài liệu. Phân tích và đánh giá thực tế bối cảnh của doanh nghiệp.

  +Xây dựng, thực hiện, kiểm soát và đánh giá quá trình xây dựng, vận hành QMS.

  + Cải tiến và hoàn thiện QMS dựa trên kết quả đánh giá QMS thực tế.

  Bước 2: Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  Sau khi QMS đã đi vào vận hành, doanh nghiệp cần đăng ký cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 tại tổ chức chứng nhận có thẩm quyền (như ISOCERT). Hoạt động chứng nhận sẽ giúp doanh nghiệp có thể nhìn nhận một cách khách quan mức độ phù hợp giữa QMS của mình so với những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Bước 3: Duy trì, giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  Doanh nghiệp cần phải duy trì và áp dụng tiêu chuẩn. Thường xuyên cải tiến cập nhật QMS để luôn đáp ứng được nhu cầu khách hàng và phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp hướng tới. Đồng thời, việc duy trì QMS theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng chính là một điều kiện bắt buộc để giữ được giá trị của giấy chứng nhận ISO 9001:2015.

  Với kinh nghiệm cùng sự chuyên nghiệp trong các công tác đánh giá, dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 được thực hiện tại VINAQUALITY sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho khách hàng, tiết kiệm thời gian và đáp ứng các yêu cầu cần thiết, hỗ trợ quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

  Thông tin liên hệ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VINAQUALITY

  Hotline 0934 475 393

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images