Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu tài liệu như thế nào

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu tài liệu như thế nào

  1.Tài liệu ISO 9001

  Mức độ thông tin dạng văn bản đối với hệ thống quản lý chất lượng có thể khác nhau giữa các tổ chức do:

  • Quy mô của tổ chức và loại hình hoạt động, quá trình, sản phẩm, và dịch vụ của tổ chức; 
  • Mức độ phức tạp của các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình;
  • Năng lực của  nhân sự
  • Mức độ trưởng thành của hệ thống quản lý chất lượng
  • Rủi ro và cơ hội
  • Yêu cầu của chế định và luật định
  • Yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm
  • Nhu cầu về bằng chứng để chứng minh kết quả đạt được
  • Sự cần thiết phải hỗ trợ khả năng truy cập và truy xuất từ xa

  2.Thông tin dạng văn bản của tổ chức nên bao gồm:

  • Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
  • Chính sách chất lượng
  • Mục tiêu chất lượng
  • Thông tin dạng văn bản được tổ chức xác định là cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm, nếu có
  • Sổ tay chất lượng;
  • Sơ đồ đồ chức;
  • Bản đồ quá trình, lưu đồ quá trình và/hoặc mô tả quá trình
  • Thủ tục dạng văn bản  và hướng dẫn công việc
  • Dòng chảy công việc
  • Quy định về đặc tính của sản phẩm và dịch vụ
  • Trao đổi thông tin bên trong và bên ngoài
  • Các kế hoạch, chương trình và danh sách
  • Biểu mẫu và phiếu kiểm tra (checklists)
  • Thông tin dạng văn bản có nguồn gốc bên ngoài

  Thông tin dạng văn bản cần được lưu giữ (tức là hồ sơ) để cung cấp bằng chứng về kết quả đạt được.

  Thông tin dạng văn bản có thể có trong bất kỳ loại phương tiện nào, chẳng hạn như giấy, điện tử, ảnh chụp hoặc mẫu vật lý.

  Nếu doanh nghiệp bạn vẫn chưa hiểu về cách xây dựng tài liệu iso 9001 hãy liên hệ ngay Hotline: 0934 475 393 để được hỗ trợ tư vấn

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VINAQUALITY

  Số 5, D14B, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM, VN.

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images