Thông tin cơ bản về công bố tiêu chuẩn cơ sở

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Thông tin cơ bản về công bố tiêu chuẩn cơ sở

   

  Để sản phẩm của bạn tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm đó là điều bắt buộc. Tuy nhiên hiện nay vẫn có rất nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở này. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây của Chứng nhận ISO để tìm hiểu rõ hơn về quy trình công bố tiêu chuẩn này.

  Thông tin cơ bản về tiêu chuẩn cơ sở 

  Tiêu chuẩn cơ sở là khái niệm liên quan đến tiêu chuẩn của hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, môi trường, quá trình do người đứng đầu của những cơ sở nhà nước hay người đứng đầu của những tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và và một số tổ chức khác công bố để áp dụng cho những hoạt động của tổ chức đó.

  Thông tin cơ bản về tiêu chuẩn cơ sở 

  Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc mà cơ sở kinh doanh sản xuất sẽ thông báo về các tiêu chuẩn được áp dụng hoặc những đặc tính cơ bản của dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm, môi trường, quá trình.

  Xem thêm: 4 bước để có được xác nhận kiến thức attp.

  Vì sao bạn nên áp dụng tiêu chuẩn cơ sở?

  Dựa vào điều 23 của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có những quy định như sau:

  Người nhập khẩu và người sản xuất phải tự công bố những đặc tính cơ bản và số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa cũng như các thông tin cảnh báo hoặc một trong những phương tiện bao gồm: bao bì của hàng hóa, sản phẩm, nhãn mác của hàng hóa và tài liệu đi kèm theo sản phẩm, hàng hóa.

  Nội dung của những tiêu chuẩn được công bố phải phù hợp với yêu cầu của các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý của nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  Vì sao bạn nên áp dụng tiêu chuẩn cơ sở?

  Do đó, tiêu chuẩn cơ sở là do doanh nghiệp tự quyền lựa chọn, quyết định trước khi đưa hàng hóa và sản phẩm của mình lưu thông trên thị trường.

  Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay chỉ mới có 2 cấp là tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn quốc gia. Một cơ sở tổ chức sản xuất kinh doanh cần phải có được những tiêu chuẩn cơ sở tối thiểu nếu như chưa đủ điều kiện để nhận được tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế hoặc các tiêu chuẩn nước ngoài cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của mình. Chính vì vậy, tiêu chuẩn cơ sở chính là căn cứ pháp lý đầu tiên để giúp bạn thực hiện trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

  Quy trình xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho những sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ 

  Cơ sở căn cứ để giúp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 

  Tiêu chuẩn cơ sở sẽ được căn cứ xây dựng trên độ chính xác của những nghiên cứu công nghệ, khoa học, kinh nghiệm tiến bộ của kỹ thuật, nhu cầu cũng như khả năng thực tiễn của cơ sở. Những tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hay nước ngoài tương ứng đều được khuyến khích sử dụng cùng chung với tiêu chuẩn cơ sở để nhằm xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

  Những phương thức xây dựng cơ sở 

  Để xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở bạn cần dựa trên những phương thức sau:

  Chấp nhận những tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vự,c tiêu chuẩn quốc tế hoặc các tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng để giúp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

  Sử dụng những kết quả được nghiên cứu bởi những tổ chức nghiên cứu khoa học, công nghệ, những thử nghiệm đánh giá, phân tích cũng như thực hiện để xây dựng nên hệ thống tiêu chuẩn cơ sở mới.

  Liên tục cập nhật bổ sung cũng như sửa đổi cho những tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

  Các nội dung thuộc tiêu chuẩn để được công bố không được làm trái so với quy định áp dụng bắt buộc từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định.

  Quy trình xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho những sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ 

  Quy trình xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở 

  Tùy thuộc vào quy mô và loại hình sản xuất mà cơ sở, doanh nghiệp sẽ có các quy trình xây dựng cũng như công bố tiêu chuẩn cơ sở khác nhau, tuy nhiên vẫn sẽ bao gồm những bước chính sau:

  • Bước 1: Lên kế hoạch cho việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 
  • Bước 2: Bắt đầu biên soạn những bản dự thảo tiêu chuẩn cơ sở 
  • Bước 3: Tiến hành thu thập ý kiến cho dự thảo của tiêu chuẩn cơ sở 
  • Bước 4: Tổ chức hội nghị để bàn bạc về dự thảo của tiêu chuẩn cơ sở 
  • Bước 5: Xử lý, giải quyết những ý kiến sau đó hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn cơ sở 
  • Bước 6: Bắt đầu lập hồ sơ cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở 
  • Bước 7: Thẩm tra và kiểm tra dự thảo tiêu chuẩn cơ sở 
  • Bước 8: Công bố và ban hành tiêu chuẩn cơ sở
  • Bước 9: In tập tiêu chuẩn cơ sở 

  Bạn có thể công bố tiêu chuẩn cơ sở qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn được áp dụng hoặc những đặc tính cơ bản cho sản phẩm hàng hóa trên nhãn mác hoặc bao gói hoặc trong những tài liệu giao dịch có liên quan và giới thiệu sản phẩm cũng như những hình thức thích hợp khác.

  Đánh giá, cấp giấy xác nhận tiêu chuẩn cơ sở 

  Đánh giá và cấp giấy xác nhận tiêu chuẩn cơ sở là các hoạt động hoàn toàn tự nguyện. Và giai đoạn này cũng hoàn toàn tách biệt so với việc công bố tiêu chuẩn cơ sở.

  Trên đây là những thông tin liên quan đến quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở mà bạn cần nắm để áp dụng thật chính xác cho cho doanh nghiệp của mình.

  Xem thêm: Cấp chứng nhận ISO.

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images