Phân tích ISO 22000 phiên bản cập nhật mới nhất 2018

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Phân tích ISO 22000 phiên bản cập nhật mới nhất 2018

  ISO 22000 là tiêu chuẩn toàn diện và được quốc tế công nhận cho các hệ thống quản lý trong ngành thực phẩm. Với chứng nhận theo ISO 22000:2018, bạn đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Trong bài viết Hôm nay chúng tôi sẽ phân tích ISO 22000 một cách kỹ lưỡng để giúp bạn nắm bắt được đầy đủ thông tin liên quan đến chứng nhận này. 

  Đôi nét về chứng nhận ISO 22000

  ISO 22000:2018 là một tiêu chuẩn thuộc ISO có các thông số kỹ thuật cho khuôn khổ quản lý an toàn thực phẩm trong một tổ chức. Tiêu chuẩn này thường được coi là một trong những loại hệ thống quản lý chất lượng trong một công ty. 

  Đôi nét về chứng nhận ISO 22000

  Chứng nhận ISO 22000 là tiêu chuẩn An toàn thực phẩm được công nhận trên toàn thế giới, bao gồm những yếu tố chính để giúp đảm bảo an toàn thực phẩm. Hầu hết các chuyên gia thực phẩm coi việc được cấp chứng nhận ISO 2022 là cấu trúc cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp thực phẩm nào. Chứng nhận ISO này cho thấy rằng tổ chức của bạn có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp.

  Phân tích ISO 22000 bao gồm những nội dung sau:

  • Giao tiếp tương tác
  • Quản lý hệ thống
  • Loại bỏ các mối nguy về an toàn thực phẩm bằng HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
  • Cải tiến liên tục công tác quản lý an toàn thực phẩm

  Phân tích ISO 22000 mới đã được xuất bản 2018

  Quản lý rủi ro tổ chức

  Quản lý rủi ro tổ chức là một trong những thay đổi chính do phiên bản ISO 2018 mang lại. Ở cấp độ vận hành, chúng tôi có đánh giá rủi ro nổi tiếng trong đó rủi ro được xác định và sau đó các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng. Khi chúng ta nói về rủi ro kinh doanh thì khác, sự không chắc chắn có thể dẫn đến cơ hội (hậu quả tích cực) và rủi ro (hậu quả tiêu cực).

  Rủi ro, cơ hội và mục tiêu

  Rủi ro là cố hữu trong tất cả các khía cạnh của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Có những rủi ro trong tất cả các hệ thống, quy trình và chức năng. Do đó, điều quan trọng là phải áp dụng tư duy dựa trên rủi ro trong toàn bộ hệ thống quản lý. Điều này đảm bảo những rủi ro này được xác định, xem xét và kiểm soát trong suốt quá trình thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

  Rủi ro thường được hiểu là chỉ có hậu quả tiêu cực; tuy nhiên, tác động của rủi ro có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Rủi ro và cơ hội thường được nhắc đến cùng nhau, tuy nhiên, cơ hội không phải là mặt tích cực của rủi ro. Cơ hội là một tập hợp các tình huống giúp bạn có thể làm một việc gì đó. Việc nắm bắt hoặc không nắm bắt cơ hội sẽ dẫn đến các mức độ rủi ro khác nhau.

  Phân tích ISO 22000 mới đã được xuất bản 2018

  Chính sách an toàn thực phẩm

  Phân tích ISO 22000 phiên bản 2018 đã đưa ra một số yêu cầu mới đối với chính sách an toàn thực phẩm, chẳng hạn như giải quyết nhu cầu đảm bảo năng lực liên quan đến an toàn thực phẩm và bao gồm cam kết cải tiến liên tục.

  Tuy nhiên, có lẽ thay đổi thú vị nhất liên quan đến chính sách an toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với Chính sách an toàn thực phẩm phải được hiểu (và không chỉ được truyền đạt).

  Sổ tay cung cấp các ví dụ rất thú vị về bằng chứng của việc giao tiếp và hiểu chính sách. Đối với bằng chứng đầu tiên có thể là áp phích, e-mail, bảng thông báo hoặc cuộc họp, và đối với các cuộc phỏng vấn sau này, đánh giá nội bộ, câu đố hoặc bài kiểm tra.

  Các yếu tố được phát triển bên ngoài của FSMS

  Phiên bản mới từ ISO 22000 đã mở rộng việc sử dụng các yếu tố được phát triển bên ngoài của FSMS.

  Phiên bản 2018 mô tả trong điều khoản 7.1.5 các điều kiện để sử dụng bất kỳ yếu tố nào được phát triển bên ngoài trong Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

  Ví dụ về các yếu tố được phát triển bên ngoài của FSMS và các nguồn do Sổ tay ISO cung cấp (xem hình).

  Tất cả những phát triển bên ngoài này phải là:

  • Phù hợp với các yêu cầu của ISO 22000:2018
  • Áp dụng và thích nghi với tổ chức
  • Thực hiện, duy trì và cập nhật
  • Giữ lại dưới dạng thông tin tài liệu.

  Quy trình cấp chứng nhận ISO 22000 trong vài bước

  Quy trình cấp chứng nhận ISO 22000 trong vài bước

  Việc thử nghiệm và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn theo tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm các bước sau:

  1. Kiểm toán trước (tùy chọn): Đánh giá sơ bộ bởi kiểm toán viên của chúng tôi
  2. Phân tích GAP (tùy chọn): Phân tích để xác định các lỗ hổng có thể có trong ISO 22000:2018 sửa đổi
  3. Đánh giá chứng nhận: Kiểm tra tài liệu và chứng minh ứng dụng thực tế của nó
  4. Chứng chỉ được trao và nhập vào Certipedia, cơ sở dữ liệu chứng chỉ trực tuyến của chúng tôi
  5. Đánh giá giám sát hàng năm: Tối ưu hóa quy trình liên tục
  6. Cấp chứng nhận ISO lại sau khoảng thời gian ba năm

  Chúng tôi vừa cung cấp những thông tin để phân tích ISO 22000 trong phiên bản mới nhất được cập nhật 2018. Mong rằng với những chia sẻ này, bạn sẽ hiểu thêm được về những thay đổi trong tiêu chuẩn này.

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images