MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

  1. Căn cứ PL:Căn cứ theo Khoản 3.7, Điều 3, Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

  Tiêu chuẩn cơ sở được hiểu là những tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hay cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác công bố để áp dụng vào các hoạt động của tổ chức đó.

  2.Các yêu cầu khi công bố tiêu chuẩn cơ sở:

  - Tiêu chuẩn tccs do cơ sở xây dựng không được trái với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. TCCS của cơ sở phải được công bố và khách hàng chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn cơ sở đã công bố tiêu chuẩn áp dụng;

  - Quyết định ban hành Tiêu chuẩn cơ sở thực phẩm là bằng chứng cho việc cam kết tuân thủ của lãnh đạo doanh nghiệp, TCCS phải có số ký hiệu riêng và có thông tin thể hiện số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà khách hàng đã tham chiếu để xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở;

  3. Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng trên các phương thức sau:

  - Chấp nhận các tiêu chuẩn sau thành tiêu chuẩn cơ sở: tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng,

  - Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên dựa trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

  - Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

  Để hiểu được chi tiết rõ ràng hơn Hãy liên hệ với VINAQUALITY để được hỗ trợ MIỄN PHÍ

  Hotline: 0934 475 393 (Call/Zalo)

  Email: info@chungnhaniso.org.vn

  Website: https://chungnhaniso.org.vn/chung-nhan-san-pham

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VINAQUALITY

  Địa chỉ: 5 Đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images