ISO 9001:2015 mang lại doanh nghiệp an toàn chất lượng của mỗi sản phẩm

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
ISO 9001:2015 mang lại doanh nghiệp an toàn chất lượng của mỗi sản phẩm

  Quản lý chất lượng là hành động quản lý tất cả các hoạt động và chức năng cần thiết để duy trì mức độ xuất sắc nhất quán trong một tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ. Chất lượng là một yếu tố thiết yếu giúp phân biệt một tổ chức với các đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các sáng kiến chất lượng sẽ dẫn đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cao cấp đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng, tăng doanh thu và năng suất cho tổ chức.

  Chất lượng đã trở thành ưu tiên toàn cầu vì nhiều tổ chức đã được hưởng lợi từ các hoạt động của nó. Cam kết về chất lượng có liên quan đến ý định duy trì tính cạnh tranh và duy trì hoạt động kinh doanh do cạnh tranh toàn cầu gia tăng. Quản lý chất lượng là rất quan trọng cho sự thành công của mọi tổ chức, đó là lý do tại sao nhiều tổ chức tham gia vào quá trình cải tiến liên tục để đảm bảo tương lai của họ. Chú ý đến quản lý chất lượng đã được chứng minh là dẫn đến các tổ chức thành công và cạnh tranh, có khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cao cấp.

  Chi phí chất lượng

  Chi phí chất lượng đo lường tình trạng thiếu chất lượng hoặc kết quả của việc không cải thiện hiệu suất chất lượng trước đó. Cải thiện chất lượng là rất quan trọng đối với các tổ chức muốn đạt được mục tiêu của họ. Thực hiện các biện pháp trước khi sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp sẽ làm giảm rủi ro do chi phí chất lượng cao.

  Do các sự kiện được đề cập ở trên, nhiều tổ chức đang thiết lập các chương trình để quản lý chất lượng. Có nhiều hệ thống, phương pháp, công cụ và kỹ thuật khác nhau giúp cải thiện hiệu suất chất lượng. Chúng có thể được sử dụng riêng biệt hoặc đồng thời để đạt được các mục tiêu đã thiết lập cho quản lý chất lượng và mức chất lượng mong muốn. Thông thường các chương trình này bao gồm phần lớn các hoạt động nhằm tối ưu hóa hoạt động.

  Lý do tại sao các tổ chức thực hiện các sáng kiến ​​chất lượng là vì quản lý chất lượng kém có thể có tác động tiêu cực đến các tổ chức và thậm chí có thể dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Các doanh nghiệp nên cố gắng cải thiện hiệu suất của mình bằng cách sử dụng các kỹ thuật giúp cải thiện hiệu quả và hiệu quả của tổ chức, lòng trung thành của nhân viên, tăng sự hài lòng của khách hàng và thị phần, năng suất cao hơn, cải thiện lợi nhuận và văn hóa tổ chức.

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã công bố các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng được chấp nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Một trong những tiêu chuẩn ISO được sử dụng phổ biến nhất là ISO 9001, đây là Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng nhằm giải quyết các vấn đề quản lý chất lượng khác nhau. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cung cấp hướng dẫn và các công cụ quản lý chất lượng cần thiết cho các tổ chức muốn đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

  Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) là một tổ chức phi chính phủ có vai trò hỗ trợ điều phối quốc tế và tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn công nghiệp. Các tiêu chuẩn này góp phần phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hiệu quả hơn, an toàn hơn và rõ ràng hơn. ISO thực hiện các đánh giá có hệ thống cứ sau 3-5 năm để giữ cho các tiêu chuẩn này được cập nhật.

  Quá trình sửa đổi điều chỉnh chúng theo những thay đổi trong môi trường với mục đích cải thiện khả năng của tổ chức trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. ISO đã sửa đổi Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) hàng đầu thế giới, ISO 9001:2008 thành ISO 9001:2015.

  Hệ thống quản lý chất lượng được định nghĩa là một tập hợp các yếu tố có liên quan hoặc tương tác lẫn nhau để thiết lập các chính sách, mục tiêu và quy trình nhằm đạt được các mục tiêu đó về chất lượng.

  QMS là một phần của hệ thống quản lý tổng thể, dựa trên cách tiếp cận rủi ro kinh doanh, để thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến chất lượng.

  ISO 9001:2015 quy định các yêu cầu để lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý bằng văn bản được sử dụng để quản lý chất lượng. Các yêu cầu đặt ra trong ISO 9001:2015 là chung, linh hoạt và hữu ích cho mọi loại hình tổ chức. Do đó, Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý ISO này có thể được liên kết và tích hợp với các Hệ thống Quản lý khác như Quản lý Năng lượng, Quản lý Kinh doanh Liên tục và các hệ thống quản lý khác do cấu trúc tương tự của chúng.

  Tiêu chuẩn hóa quản lý chất lượng phát triển với ISO 9001:2015 bằng cách bổ sung:
  Nhấn mạnh hơn vào phương pháp tiếp cận quy trình, quản lý rủi ro, giám sát hiệu suất và số liệu
  Tập trung tốt hơn vào các bên quan tâm
  Phân tích cẩn thận hơn về bối cảnh của tổ chức cần thiết để đảm bảo cải tiến chất lượng

  ISO 9001 áp dụng cho mọi loại hình và quy mô tổ chức mong muốn:
  thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến QMS;
  đảm bảo sự phù hợp với chính sách chất lượng đã công bố của tổ chức;
  thể hiện sự phù hợp với người khác;
  tìm kiếm chứng nhận/đăng ký QMS của mình bởi một tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận; hoặc là
  tự xác định và tự công bố phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế này.
  ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng đầu tiên tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn mới từ Phụ lục SL (“Cấu trúc cấp cao và văn bản giống hệt nhau cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, thuật ngữ và định nghĩa hệ thống quản lý cốt lõi chung”).

  Nó đã được phát triển để đáp lại những lời chỉ trích của người sử dụng tiêu chuẩn rằng, mặc dù các tiêu chuẩn hiện tại có nhiều thành phần chung, nhưng chúng không được liên kết đầy đủ, gây khó khăn cho các tổ chức trong việc hợp lý hóa hệ thống của họ cũng như giao diện và tích hợp chúng. Điều này có nghĩa là ISO 9001 được tích hợp vào cấu trúc cấp cao và văn bản chung sẽ làm cho nó hoàn toàn phù hợp với tất cả các hệ thống quản lý khác sau khi các tiêu chuẩn liên quan cũng đã áp dụng các hướng dẫn của Phụ lục SL.

  Các điều khoản chính của ISO 9001:2015

  Theo cấu trúc mới của Phụ lục SL, ISO 9001 được tổ chức thành các điều khoản chính sau:

  Khoản 1: Phạm vi
  Khoản 2: Tài liệu tham khảo quy chuẩn
  Khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
  Khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
  Khoản 5: Lãnh đạo
  Điều 6: Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng
  Khoản 7: Hỗ trợ
  Khoản 8: Hoạt động
  Điều 9: Đánh giá hiệu quả Điều khoản
  10: Cải tiến

  Khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

  Tổ chức phải xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến mục đích và định hướng chiến lược của mình và ảnh hưởng đến khả năng đạt được (các) kết quả dự kiến của QMS như:

  các vấn đề phát sinh từ môi trường công nghệ, cạnh tranh, thị trường, văn hóa, xã hội và kinh tế;
  các vấn đề liên quan đến giá trị, văn hóa, kiến thức và hiệu suất của tổ chức;
  các nhu cầu và mong đợi đã xác định của các bên quan tâm có liên quan;
  các yêu cầu pháp lý, quy định hiện hành và các yêu cầu khác mà tổ chức đăng ký.
  Xác định phạm vi của QMS, có tính đến các mục tiêu chiến lược của tổ chức, các sản phẩm và dịch vụ chính, khả năng chấp nhận rủi ro và mọi nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc các bên liên quan cũng là một phần của điều khoản này.

  Khoản 5: Lãnh đạo

  Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện vai trò lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng bằng cách:
   
  Chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
  Đảm bảo rằng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng tương thích với định hướng chiến lược và bối cảnh của tổ chức;
  Đảm bảo rằng chính sách chất lượng được truyền đạt, hiểu và áp dụng trong tổ chức;
  Đảm bảo tích hợp các yêu cầu QMS vào các quy trình kinh doanh của tổ chức;
  Thúc đẩy nhận thức về cách tiếp cận quá trình;
  Đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết cho QMS luôn sẵn có;
  Đảm bảo rằng QMS đạt được các kết quả dự kiến;
  Thu hút, chỉ đạo và hỗ trợ mọi người để đóng góp vào tính hiệu quả của QMS;
  Thúc đẩy cải tiến liên tục;
  Đảm bảo rằng yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định hiện hành được xác định và đáp ứng;
  Đảm bảo rằng các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ cũng như khả năng nâng cao sự hài lòng của khách hàng được xác định và giải quyết;
  Thiết lập, xem xét và duy trì chính sách chất lượng;
  Đảm bảo rằng các trách nhiệm và quyền hạn đối với các vai trò liên quan được phân công, truyền đạt và hiểu rõ trong tổ chức.

  Khoản 6: Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng

  Đây là một giai đoạn quan trọng vì nó liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu chiến lược và các nguyên tắc hướng dẫn cho toàn bộ QMS. Mục đích của tổ chức để xử lý các rủi ro đã xác định và/hoặc tuân thủ các yêu cầu của QMS có thể được thể hiện thông qua các mục tiêu của QMS. Các mục tiêu chất lượng phải:

  nhất quán với chính sách chất lượng;
  có thể đo lường được;
  tính đến các yêu cầu áp dụng;
  có liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng;
  được theo dõi, truyền đạt và cập nhật khi thích hợp.
   
  Một tổ chức mong muốn tuân thủ ISO 9001 ít nhất phải:
   
  Lựa chọn và xác định một phương pháp đánh giá rủi ro.
  Chứng minh rằng phương pháp được chọn sẽ cung cấp kết quả có thể so sánh và tái sản xuất
  Xác định tiêu chí chấp nhận rủi ro và xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được.

  Khoản 7: Hỗ trợ

  Việc quản lý hàng ngày của một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả chủ yếu dựa vào việc sử dụng các nguồn lực phù hợp cho từng nhiệm vụ. Chúng bao gồm có đội ngũ nhân viên có năng lực với các dịch vụ hỗ trợ và đào tạo phù hợp (và có thể chứng minh được), nâng cao nhận thức và truyền thông. Điều này phải được hỗ trợ bởi thông tin tài liệu được quản lý đúng cách.
   
  Cả thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài của tổ chức phải được xem xét trong lĩnh vực này, bao gồm định dạng, nội dung và thời gian thích hợp của các thông tin liên lạc đó.
   
  Các yêu cầu về tạo lập, cập nhật và kiểm soát thông tin dạng văn bản cũng được quy định tại khoản này.

  Khoản 8: Vận hành

  Sau khi hoạch định QMS, một tổ chức phải đưa nó vào hoạt động. Điều khoản này bao gồm:
   
  >>Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động: Hoạt động này bao gồm việc thực hiện các kế hoạch và quy trình giúp tổ chức hướng tới việc đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, điều khoản này yêu cầu các tổ chức thiết lập các biện pháp kiểm soát giúp ngăn chặn mọi sai lệch so với chính sách chất lượng, mục tiêu và các yêu cầu pháp lý.
   
  Sau khi các yêu cầu đã được thiết lập, tổ chức nên kiểm soát các thay đổi đã hoạch định và xem xét các thay đổi ngoài ý muốn để giảm thiểu bất kỳ tác động bất lợi nào. Tất cả các quy trình trong tổ chức, bao gồm cả các quy trình thuê ngoài phải được kiểm soát.
   
  >>Xác định yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ: Tổ chức phải xác định tất cả các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, chẳng hạn như yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của tổ chức, luật định và chế định, và các yêu cầu của ISO 9001:2015. Tổ chức phải thiết lập một quá trình trao đổi thông tin với khách hàng hiệu quả. Sau khi tất cả các yêu cầu đã được xác định, chúng phải được xem xét để đảm bảo các yêu cầu hợp đồng hoặc đơn đặt hàng khác với những yêu cầu đã xác định trước đó được giải quyết.
   
  >>Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ: Hoạt động này yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì quy trình thiết kế và phát triển.
   
  >>Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp: Tổ chức phải đảm bảo rằng các quy trình, thủ tục và dịch vụ do bên ngoài cung cấp tuân thủ các yêu cầu cụ thể. Điều khoản này áp dụng cho cả sản phẩm vật chất và dịch vụ đã tiêu thụ liên quan đến sản phẩm cuối cùng của tổ chức. Tổ chức sẽ cần áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và xác định loại và mức độ kiểm soát cần thiết.
   
  >>Sản xuất và cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp nên kiểm soát hoạt động giao hàng và sau giao hàng để đảm bảo việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ được thực hiện trong điều kiện được kiểm soát. Yêu cầu này mong muốn các tổ chức có cơ chế truy xuất nguồn gốc để xác định đầu ra của quy trình, bảo vệ và giữ gìn tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài, đồng thời bảo quản các sản phẩm và dịch vụ.
   
  >>Cho thuê sản phẩm và dịch vụ: Tổ chức nên xác minh việc tuân thủ các tiêu chí chấp nhận khi cho thuê lại sản phẩm và dịch vụ. Tiêu chí chấp nhận là tiêu chí do tổ chức đặt ra chỉ định các chỉ báo hoặc biện pháp nhất định được sử dụng để đánh giá khả năng thực hiện chức năng dự kiến của một thành phần, cấu trúc hoặc hệ thống. Việc đặt ra các tiêu chí trước khi bắt đầu dự án giúp cho việc phát triển dự án trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mỗi tổ chức nên xác định các tiêu chí riêng của mình để đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn.
   
  >>Kiểm soát đầu ra của quá trình, sản phẩm và dịch vụ không phù hợp: Hoạt động này liên quan đến việc xác định kiểm soát sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các yêu cầu đã nêu. Các quy trình, sản phẩm và dịch vụ không phù hợp phải được sửa chữa, tách biệt hoặc trả lại. Ngoài ra, tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức đó thông báo cho khách hàng về các sản phẩm không phù hợp để ngăn chặn sự không hài lòng của khách hàng.

  Khoản 9: Đánh giá hiệu suất

  Khi QMS được triển khai, ISO 9001 yêu cầu giám sát thường xuyên hệ thống cũng như đánh giá định kỳ để:
   
  chứng minh sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ với các yêu cầu;
  đánh giá và nâng cao sự hài lòng của khách hàng;
  đảm bảo sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
  chứng minh rằng kế hoạch đã được thực hiện thành công;
  đánh giá hiệu quả hoạt động của các quy trình;
  đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp bên ngoài
  xác định nhu cầu hoặc cơ hội cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng.

  Khoản 10: Cải tiến

  Cải tiến liên tục có thể được định nghĩa là tất cả các hành động được thực hiện trong toàn tổ chức để tăng hiệu quả (đạt được mục tiêu) và hiệu quả (tỷ lệ chi phí/lợi ích tối ưu) của các quy trình và kiểm soát nhằm mang lại lợi ích gia tăng cho tổ chức và các bên liên quan.

  Tổ chức có thể cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý của mình thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, mục tiêu và kết quả đánh giá, phân tích các sự kiện được giám sát, chỉ báo, phân tích rủi ro, hành động khắc phục và xem xét của lãnh đạo.

  Chứng nhận của các tổ chức

  Con đường thông thường cho một tổ chức muốn được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 là như sau:
   
  1. Thực hiện hệ thống quản lý: Trước khi đánh giá, hệ thống quản lý phải được vận hành trong một thời gian. Thông thường, thời gian tối thiểu mà các tổ chức chứng nhận yêu cầu là 3 tháng.
   
  2. Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo cao nhất: Trước khi một hệ thống quản lý có thể được chứng nhận, hệ thống đó phải có ít nhất một báo cáo đánh giá nội bộ và một xem xét của lãnh đạo.
   
  3. Lựa chọn tổ chức chứng nhận (đăng ký): Mỗi tổ chức có thể lựa chọn tổ chức chứng nhận (đăng ký) mà mình lựa chọn.
   
  4. Đánh giá trước đánh giá (tùy chọn): Tổ chức có thể chọn thực hiện đánh giá trước để xác định mọi khoảng cách có thể có giữa hệ thống quản lý hiện tại của mình và các yêu cầu của tiêu chuẩn.
   
  5. Đánh giá giai đoạn 1: Đánh giá sự phù hợp của thiết kế hệ thống quản lý. Mục tiêu chính là để xác minh rằng hệ thống quản lý được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của (các) tiêu chuẩn và các mục tiêu của tổ chức. Chúng tôi khuyến nghị rằng ít nhất một số phần của cuộc đánh giá Giai đoạn 1 nên được thực hiện tại chỗ tại cơ sở của tổ chức.
   
  6. Đánh giá Giai đoạn 2 (Tham quan tại chỗ): Mục tiêu đánh giá Giai đoạn 2 là đánh giá liệu hệ thống quản lý đã công bố có tuân thủ tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn đang thực sự được triển khai trong tổ chức hay không và có thể hỗ trợ tổ chức đạt được các mục tiêu của mình hay không. Giai đoạn 2 diễn ra tại (các) địa điểm của (các) địa điểm của tổ chức nơi hệ thống quản lý được triển khai.
   
  7. Đánh giá tiếp theo (không bắt buộc): Nếu đối tượng được kiểm toán có những điểm không tuân thủ cần phải đánh giá bổ sung trước khi được chứng nhận, thì đánh giá viên sẽ thực hiện một chuyến thăm tiếp theo để chỉ xác nhận các kế hoạch hành động liên quan đến điểm không tuân thủ (thường là một ngày). ).
   
  8. Xác nhận đăng ký: Nếu tổ chức tuân thủ các điều kiện của tiêu chuẩn, Nhà đăng ký xác nhận đăng ký và công bố chứng chỉ.
   
  9. Đánh giá giám sát và cải tiến liên tục: Sau khi một tổ chức được đăng ký, các hoạt động giám sát sẽ được Tổ chức Chứng nhận tiến hành để đảm bảo rằng hệ thống quản lý vẫn tuân thủ tiêu chuẩn. Các hoạt động giám sát phải bao gồm các chuyến thăm tại chỗ (ít nhất 1 lần mỗi năm) cho phép xác minh sự phù hợp của hệ thống quản lý của khách hàng được chứng nhận và cũng có thể bao gồm: điều tra sau khiếu nại, đánh giá trang web, yêu cầu theo dõi bằng văn bản.

   

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images