Đánh giá và giám sát doanh nghiệp theo tiêu chuẩn iso 9001

5 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Đánh giá và giám sát doanh nghiệp theo tiêu chuẩn iso 9001

  Theo dõi và đo lường luôn là yếu tố quan trọng để quản lý Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001:2015. Các yêu cầu thu thập dữ liệu này rất quan trọng để đảm bảo rằng QMS của bạn đáp ứng các yêu cầu mà bạn đã đặt ra cho các quy trình của mình, cũng như cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

  Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về việc ra quyết định dựa trên bằng chứng trong ISO 9001 và nội dung của giám sát và đo lường ISO 9001:2015.

  Việc ra quyết định dựa trên bằng chứng trong ISO 9001 có nghĩa là gì?

  Ra quyết định dựa trên bằng chứng trong ISO 9001 là một trong bảy nguyên tắc chính làm cơ sở cho tiêu chuẩn QMS. Để quản lý QMS của bạn đúng cách, bạn muốn dựa vào dữ liệu tốt hơn là chỉ đoán xem cần phải làm gì. Mặc dù bạn sẽ không tìm thấy các yêu cầu cụ thể đối với việc ra quyết định dựa trên bằng chứng theo các điều khoản của ISO 9001, nhưng bạn sẽ tìm thấy các yêu cầu đối với việc xem xét của lãnh đạo cao nhất đối với hệ thống dựa trên dữ liệu; đây là lúc các kết quả theo dõi và đo lường là cần thiết.

  Ứng dụng quan trọng nhất đối với dữ liệu thu được là lấy kết quả thực tế của một quy trình và so sánh chúng với kết quả mong muốn được đặt làm mục tiêu chất lượng cho quy trình đó để xem quá trình cải tiến đang diễn ra tốt như thế nào. Để lấy điều này làm nguyên tắc chính, bạn cần phải có bằng chứng để sử dụng cho việc ra quyết định. Kết quả giám sát và đo lường cung cấp cho bạn bằng chứng này.

  Tại sao nên sử dụng giám sát và đo lường?

  Như bạn có thể thấy, nếu công ty của bạn đang cố gắng đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng tốt để cải thiện hiệu lực và hiệu quả của mình, thì bằng chứng cần phải chính xác và đầy đủ để đánh giá bất kỳ quy trình hoặc sản phẩm nào đang được xem xét. Ứng dụng giám sát và đo lường được cân nhắc kỹ lưỡng trong toàn bộ Hệ thống quản lý chất lượng có thể giúp đảm bảo rằng bằng chứng được sử dụng để đưa ra quyết định đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những người đưa ra quyết định.

  Các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng cần được theo dõi và đo lường nếu có thể, để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động như thiết kế - điều mà tiêu chuẩn gọi là đạt được kết quả theo kế hoạch. Đảm bảo rằng quy trình của bạn đang hoạt động theo kế hoạch là bước đầu tiên để có thể cải thiện quy trình, đó là mục tiêu của việc có một QMS. Vì vậy, đối với mỗi quy trình, việc so sánh kết quả với kết quả mong đợi đã được lên kế hoạch cho mỗi mục tiêu và điều chỉnh quy trình khi kết quả không đáp ứng mong đợi là rất quan trọng.

  Ví dụ: bộ phận thiết kế và phát triển của bạn có thể chọn đo lường số lượng thay đổi thiết kế cần thiết do lỗi trong thiết kế như một cách để biết quy trình đang hoạt động tốt như thế nào. Nếu con số này tăng lên từ một giá trị đã thỏa thuận hợp lý, thì chủ sở hữu quy trình biết có điều gì đó không ổn cần được sửa chữa. Điều này được theo sau bởi sự xem xét của lãnh đạo đối với các kết quả theo dõi và đo lường, điều này sẽ quyết định nhu cầu thay đổi nguồn lực cho một quá trình.

  Một số ví dụ có thể đến từ việc xem xét quản lý giám sát và đo lường có thể bao gồm giám sát quy trình của bạn để biết các hành động khắc phục nhằm đảm bảo không có vấn đề nào lặp lại, xem xét kết quả đánh giá nội bộ giám sát các quy trình và xem xét các phép đo về sự phù hợp của sản phẩm để đảm bảo giảm sản phẩm không phù hợp.

  Theo dõi sự hài lòng của khách hàng, để bạn biết khách hàng cảm nhận như thế nào về khả năng đáp ứng yêu cầu của họ, cũng là một hoạt động quan trọng trong QMS. Điều này sẽ giúp cải thiện tốt hơn không chỉ QMS, thông qua các hoạt động cải tiến, mà còn giúp khách hàng cảm nhận về công ty tốt như thế nào.

  Sự khác biệt giữa giám sát và đo lường

  Theo dõi và đo lường được sử dụng cùng nhau trong toàn bộ tiêu chuẩn của chứng chỉ ISO 9001, nhưng chúng có ý nghĩa khác nhau. Theo dõi là theo dõi chặt chẽ để quan sát, ghi lại hoặc phát hiện; trên thực tế, đó là một hành động giám sát. Trong khi đó, đo lường là hành động xác định các đặc điểm thực tế của một thứ gì đó (chẳng hạn như kích thước, công suất, v.v.). Vì vậy, một số ví dụ về giám sát và đo lường là gì?

  Giám sát có thể được sử dụng như một phương pháp để xác định xem một quy trình có đang bắt đầu đạt đến giới hạn hay không. Điều này có thể bao gồm một biểu đồ kiểm soát quy trình, trong đó các phép đo của sản phẩm do quy trình tạo ra cho biết độ hao mòn của công cụ trong máy hoặc cảnh báo giám sát về nhiệt độ của quy trình, sẽ cảnh báo bạn về nhiệt độ tăng đến mức mà quy trình sẽ không hoạt động hoặc sẽ trở nên nguy hiểm.

  Mặt khác, phép đo sẽ được sử dụng để xác định giá trị thực tế của đặc tính đang được đề cập và mức độ khác biệt của nó so với giá trị yêu cầu, có thể để sử dụng trong báo cáo thử nghiệm. Chẳng hạn, phép đo nhiệt độ thực tế của một quy trình được sử dụng để xác định xem quy trình đó có hoạt động hay không.

  Cả giám sát và đo lường đều là những công cụ có giá trị, nhưng đưa ra những bằng chứng khác nhau cho việc ra quyết định. Hãy nhớ rằng, theo dõi và đo lường có thể bao gồm đo lường sản phẩm và giám sát sản phẩm để thu thập thông tin cần thiết.

  Quy trình giám sát và đo lường ISO 9001:2015

  Nhiều thủ tục theo dõi và đo lường có thể được nhúng trong các thủ tục khác. Ví dụ: quy trình mua hàng của bạn có thể bao gồm thông tin về cách bạn sẽ giám sát các nhà cung cấp (chẳng hạn như giao hàng đúng hạn và tỷ lệ phần trăm sản phẩm chấp nhận được đã nhận), và quy trình kiểm tra và thử nghiệm của bạn sẽ hướng dẫn nhân viên về những gì cần đo lường để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của họ. yêu cầu. Bạn có thể có một quy trình quy định tất cả hoạt động giám sát và đo lường trong công ty, nhưng đây không phải là yêu cầu chính thức của chứng chỉ ISO 9001:2015.

  Các bước quan trọng trong theo dõi và đo lường có thể trở thành một phần của quy trình bao gồm:

  - Xác định nơi cần theo dõi và đo lường trong các quy trình của bạn.
  - Xác định loại giám sát hoặc đo lường bạn cần sử dụng.
  - Xác định thiết bị theo dõi và đo lường cần thiết cho từng trường hợp.
  - Đảm bảo hiệu chuẩn hoặc xác minh cần thiết của thiết bị giám sát và đo lường.
  - Xác định cách thức thu thập dữ liệu giám sát và đo lường và ai sẽ thực hiện việc đó.
  - Xác định cách dữ liệu theo dõi và đo lường sẽ được xem xét và ai sẽ thực hiện việc đó.
  - Xác định cách thông tin theo dõi và đo lường sẽ được chuyển đến quản lý cấp cao khi cần thiết.

  Phần nào trong tiêu chuẩn ISO xác định các yêu cầu của phép đo?

  Điều khoản 9.1 của ISO 9001 được gọi là “Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá” - nó bao gồm yêu cầu thực hiện các phép đo trong QMS, nhưng nó cũng chỉ ra bước quan trọng của việc xem xét các phép đo này.

  Mục đích của tiêu chuẩn không phải là đo lường mọi thứ bạn làm trong QMS, chẳng hạn như một số loại hoạt động chỉ để khiến mọi người bận rộn; thay vào đó, điều khoản 9.1 đề cập đến nhu cầu xem xét dữ liệu bạn đang thu thập để xác định xem có cần hành động hay không. Bạn không cần chỉ thu thập dữ liệu nếu nó không cho bạn biết điều gì đó quan trọng; lý do để thu thập dữ liệu là để sử dụng nó.

  Một phần quan trọng của QMS dựa trên phép đo chính xác là các mục tiêu chất lượng, theo điều 6.2 của ISO 9001:2015. Những mục tiêu chất lượng này và các kế hoạch để đạt được chúng là một trong những cách chính để hướng tới cải tiến. Quyết định đặt mục tiêu nào và theo dõi mức độ tiến triển của mục tiêu dựa trên dữ liệu giám sát và đo lường.

  Kết luận

  Như bạn có thể thấy, các yêu cầu về giám sát và đo lường trong điều 9 của ISO 9001 nhằm cung cấp cho bạn các công cụ dẫn đến cải tiến chứ không làm tăng thêm sự phức tạp và chi phí cho công ty của bạn. Bằng cách tập trung theo dõi và đo lường vào những điều quan trọng cần biết để thấy sự cải thiện, bạn có thể giúp công ty của mình tốt hơn về lâu dài.

  Hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết!

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images