Các công ty áp dụng ISO 9000 sẽ giúp mang lại ý nghĩa gì?

65 Đường D10, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

tieuchuansanphamvn@gmail.com

0934 475 393

Menu
Các công ty áp dụng ISO 9000 sẽ giúp mang lại ý nghĩa gì?

  Việc các công ty áp dụng ISO 9000 dẫn đến cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua tác động của chúng đối với các hoạt động cụ thể của công ty. Khi bạn thực hiện các tiêu chuẩn ISO liên quan trong công ty của mình như ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, chúng sẽ hướng dẫn bạn cải tiến các thủ tục có tác động tích cực đến khách hàng và sản phẩm.

  Các công ty áp dụng ISO 9000 mang lại ý nghĩa gì?

  ISO 9000 là tiêu chuẩn được tạo ra để giúp việc đạt được chất lượng, sản phẩm nhất quán dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các bước cụ thể để phát triển hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Hệ thống quản lý chất lượng này nhằm theo dõi tiến trình của sản phẩm hoặc dịch vụ khi nó trải qua từng giai đoạn sản xuất, từ phát triển đến thử nghiệm, lắp ráp đến phản hồi của khách hàng.

  Một nền tảng của ISO 9000 là cải tiến liên tục. Không một công ty nào nên hài lòng với các điều kiện của một quy trình tại thời điểm nhất định; họ phải luôn tìm cách để làm cho các quá trình này hiệu quả hơn và hiệu quả hơn. 

  Các công ty áp dụng ISO 9000 mang lại ý nghĩa gì?

  ISO 9000 là một tiêu chuẩn linh hoạt đưa ra các yêu cầu để tổ chức tuân theo, nhưng cho phép tổ chức thực hiện các yêu cầu này theo bất kỳ cách nào họ chọn. Điều này làm tăng phạm vi hiệu quả của ISO 9000, cho phép các công ty áp dụng ISO 9000 tạo ra hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với nhu cầu của họ.

  ISO 9000 được áp dụng trong mọi lĩnh vực của thế giới kinh doanh và thành công của nó là minh chứng cho giá trị của nó. Với trọng tâm là sự hài lòng của khách hàng, các sản phẩm và dịch vụ được cải thiện và phát triển theo hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9000.

  Với sự kết hợp của cải tiến liên tục và các hành động khắc phục - các nguyên tắc của ISO 9000 - một doanh nghiệp sẽ tạo ra các quy trình hoạt động trơn tru và hiệu quả.

  Nguyên tắc của loạt tiêu chuẩn ISO 9000

  Nguyên tắc của loạt tiêu chuẩn ISO 9000

  Cam kết quản lý và lãnh đạo

  Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thực hiện thành công các tiêu chuẩn ISO. Nếu không có sự hỗ trợ như vậy, hệ thống sẽ không hoạt động hiệu quả.

  Cải tiến liên tục

  Các công ty áp dụng ISO 9000 sẽ giúp hình thành một cách tiếp cận có cấu trúc để cải tiến liên tục, thông qua đó thúc đẩy trao đổi thông tin giữa tất cả các cấp nhân sự. Tiêu chuẩn thông qua mô hình đầu vào / quá trình / đầu ra để kích hoạt và tạo ra văn hóa chất lượng theo định hướng cải tiến.

  Việc đo lường hiệu suất được thực hiện trong toàn tổ chức, do đó các so sánh có thể được lập bảng năm này qua năm khác, do đó cải thiện tốc độ trả về.

  Khách hàng trọng điểm

  Động lực liên tục lập kế hoạch và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng là yếu tố chính, điều này sẽ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và do đó, khuyến khích hoạt động kinh doanh lặp lại và lòng trung thành của khách hàng.

  Tiếp cận hệ thống để quản lý

  Các công ty áp dụng ISO 9000 và duy trì thành công khi các quá trình được quản lý như một hệ thống quản lý chất lượng nhất quán.

  Phương pháp tiếp cận quy trình

  Việc tích hợp quy trình cho phép mỗi biến được xem xét kỹ lưỡng, do đó thúc đẩy cải tiến và hiệu suất liên tục.

  Tiếp cận thực tế để đưa ra quyết định

  Các quyết định được định hướng thực tế thông qua việc thu thập thông tin thống kê dựa trên bằng chứng và liên quan đến cải tiến.

  Tiếp cận thực tế để đưa ra quyết định

  Sự tham gia của người lao động

  Hệ thống và phương pháp tiếp cận quy trình cho phép giao tiếp giữa các nhân viên, những người sau đó có thể xác định và giải quyết các vấn đề.

  Mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi

  Các tổ chức quản lý cẩn thận các mối quan hệ của họ với các nhà cung cấp và đối tác có thể nuôi dưỡng sự tham gia, hỗ trợ và phản hồi tích cực và hiệu quả từ các tổ chức đó.

  Các câu hỏi thường gặp về ISO 9000

  ISO 9000 là gì?

  ISO 9000 là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng trình bày những hướng dẫn giúp làm tăng hiệu quả kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng. Nó được cập nhật hầu như 5 năm một lần để đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

  ISO 9000 dành cho ai?

  Nó được áp dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và lĩnh vực. Phương pháp tiếp cận theo định hướng quá trình và dựa trên rủi ro làm cho tiêu chuẩn áp dụng nhiều hơn cho nhu cầu của thị trường.

  Các nguyên tắc chung của tiêu chuẩn cho phép tạo ra sự linh hoạt cần thiết trong thế giới kinh doanh đa dạng ngày nay. Các công ty nhỏ hơn không có nhân viên chuyên trách về chất lượng vẫn có thể được hưởng những lợi ích từ việc thực hiện tiêu chuẩn - ISO có nhiều nguồn lực để hỗ trợ họ.

  Tổng kết

  Các công ty áp dụng ISO 9000 nên biết đây là một quá trình chậm đòi hỏi sự thay đổi trong văn hóa nhận thức về chất lượng. Tác động của việc thực hiện nên từ từ và tập trung vào con người và sự thay đổi thái độ trong toàn tổ chức.

  2020 Copyright © VINAQUALITY COMPANY . All rights reserved. Design by nina.vn
  1
  icon_zalod
  images